Marketing Services

Wilt u als bedrijf zorgprofessionals informeren over uw producten en diensten?

IQVIA is de grootste aanbieder van medische adressen in Nederland, waarmee u zorgprofessionals het beste en het snelste kunt bereiken.

Onze verschillende diensten

IQVIA biedt verschillende diensten aan op basis van haar adressenbestand, OneKey. Onze klanten kunnen zelf campagnes verzorgen met gegevens uit ons adressenbestand. Maar wij verzorgen ook van A to Z het gehele campagnetraject. Wij kunnen helpen met het vaststellen van de doelgroep, adviseren bij de keuze tussen printing on demand of drukken en wij kunnen zowel het printen als het drukken en de verzending verzorgen. Daarbij houden wij rekening met de opgegeven wensen betreffende formaat, materiaal en de tijdslimiet waarbinnen de campagne verstuurd moet worden. Campagnes kunnen tevens digitaal door ons verstuurd worden. Hoe complex een campagne ook is, wij kunnen het verwerken.

Voor onze klanten versturen wij bijvoorbeeld:

+ Medische productinformatie

+ Uitnodigingen geaccrediteerde nascholing

+ Wetenschappelijke artikelen

+ Waarschuwingsberichten bijv. Witte en
   Oranje Hand berichten

OneKey adressenbestand

Het OneKey adressenbestand kan worden gebruikt om medici en paramedici en andere zorgprofessionals te informeren over producten en diensten. Overheidsinstellingen, beroepsorganisaties, verenigingen van patiënten en de farmaceutische industrie maken reeds gebruik van ons adressenbestand.

Beroepsgroepen

+ Huisartsen, apothekers, tandartsen, diëtisten

+ Medisch specialisten zoals cardiologen, hematologen, oncologen, nefrologen en psychiaters

+ Technisch geneeskundigen

Voorbeelden van beroepsgroepen

Doordat wij werken met lijsten van beroepsgroepen kan de beroepsgroep worden benaderd die voor een specifiek product of dienst van belang is.

Voor een uitgebreide lijst van beroepsgroepen waarvan wij gegevens bijhouden: zie de oranje knop bovenaan de pagina.

Marketing Services

In ons adressenbestand, OneKey genaamd, houden wij gegevens bij van mensen die werkzaam zijn in de zorg. Van arts tot verpleger, van manager tot apotheker; elke beroepsgroep is in ons adressenbestand opgenomen.

Wilt u weten hoeveel zorgprofessionals u gaat bereiken met uw mailing?
Download dan onze brochure medische beroepsgroepen.

Het gebruik van het OneKey adressenbestand heeft een groot voordeel.

Zorgprofessionals kunnen aangeven op welk adres zij hun mailing willen ontvangen. Ook kunnen zij aangeven welke campagnes zij niet wensen te ontvangen. Hierdoor worden de juiste mensen bereikt in overeenstemming met de wensen van die doelgroep. Onnodige verzendingen worden voorkomen en de boodschap is doeltreffend.